Singapore 2 days trip สิงค์โปร์ 2 วัน หนึ่งหมื่น มีทอน - Day 2

กรกฎาคม 13, 2561
Day 2 วันที่สองในสิงค์โปร์ เช้านี้ตื่นมาทานอาหารเช้าที่โฮสเทล ขนมปัง กาแฟ ชื่นชมวิวแม่น้ำสิงค์โปร์ด้านหน้าระเบียงห้องอาหาร ที่มองเห็นตึก...Read More

Singapore 2 days trip สิงค์โปร์ 2 วัน หนึ่งหมื่น มีทอน - Day 1

กรกฎาคม 12, 2561
Day 1 เริ่มต้นเดินทางโดยสายการบิน low cost  ราคาประหยัด เดี๋ยวนี้มีราคาโปรโมชั่นกระแทกตาเยอะมากไปกลับไม่ถึงสามพันบาท   เข้าไปเช็คต...Read More

เรื่องกำลังดัง