Cricket จิ้งหรีด นักร้องตัวจริง เสียงจริง

Cricket จิ้งหรีด นักร้องตัวจริง เสียงจริงโรงแรมบูติคแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน นำจิ้งหรีดมาใส่ในกรง เลี้ยงดูมันเป็นอย่างดี เพื่อให้มันส่งเสียงร้องกังวานในห้องล๊อบบี้ของโรงแรม ต้อนรับแขก จิ้งหรีดไม่ใช่แมลงเศรษฐกิจที่อยู้ในโหมดอาหารอย่างเดียวอีกต่อไป มันถูกเสนอชื่อไปอยู่โหมดบันเทิง และเป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรมอีกด้วย https://www.youtube.com/watch?v=Y5WyfVa6qbU

เรื่องกำลังดัง