เห็นแบบนี้เก็บเงินส่งลูกเรียนสิงค์โปร์ตั้งแต่เด็กดีมั๊ย?

เห็นแบบนี้เก็บเงินส่งลูกเรียนสิงค์โปร์ตั้งแต่เด็กดีมั๊ย?

รู้ป่าว ประเทศสิงค์โปร์ ที่ได้ชื่อเรื่องการศึกษาติดอันดับ Top 5 ของโลก กำลังขยับตัวเปลี่ยนแปลงแนวทางการเรียนการสอนใหม่ ในปีหน้า 2019 นี้แล้ว เค้าจะยกเลิกการสอบสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ส่วนนักเรียนระดับประถมศึกษาที่โตขึ้นมาหน่อยจนถึงระดับมัธยม ก็จะจัดให้มีการสอบแข่งขันกันลดน้อยลง สังเกตุได้ว่าเค้าจะเริ่มต้นการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มที่ชั้นเด็กเล็กก่อน  ระบบใหม่จะเน้นทักษะในการพัฒนาสังคม สร้างความตระหนักรู้ และสร้างทักษะในการตัดสินใจให้กับเด็กๆ นอกจากนั้นรัฐบาลยังเตรียมความพร้อมในภาคการทำงานเพื่อให้สอดคล้องและรองรับเด็กเหล่านี้ที่กำลังเจริญเติบโตด้วยระบบใหม่นี้ด้วยเช่นกัน รวมถึงการเปลี่ยนทัศนคติของพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งเขาเติบโตมาพร้อมกับความเครียดและความกดดันของการสอบมาก่อน และมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาฯ แนะแนวอาชีพ เปลี่ยนความรู้สึก และสร้างแรงบันดาลใจให้ทำงานในด้านอื่นนอกเหนือจากสายงานธนาคาร ราชการ หรือ แพทย์ เป็นต้น มีเพียง สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนคือ ยังคงมีการรับใบประกาศนียบัตรการศึกษา แบบเดิม

“การเรียนรู้ ไม่ใช่การแข่งขัน” ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา สิงค์โปร์กล่าวไว้อย่างหนักแน่น

จะเห็นว่าเค้าวางแผนพัฒนาทั้งระบบ หวนนึกถึงระบบการศึกษาบ้านเราแค่วิธีการสอบเอ็นทรานส์ปีนี้ ก็ทำให้ทั้งผู้ปกครอง ทั้งนักเรียน ถึงกับสับสนหนักในชีวิต เห็นสิงค์โปร์พัฒนาประชากรแบบนี้น่าส่งลูกหลานไปเรียนสิงค์โปร์จริงๆ

ข้อมูลจาก https://www.weforum.org/

เรื่องกำลังดัง