วิธีแกะกระสอบปุ๋ยง่ายนิดเดียว

ทำสวนไม่ได้เอะอะใช้กำลังอย่างเดียว การเปิดกระสอบปุ๋ยก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยในการดึงเชือก

เรื่องกำลังดัง