การเดินทางของจอหงวน : ดั่งพระมาโปรด


เฮียหงวนไลน์มาบอก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯจะเสด็จมาที่สิงค์โปร์เพื่อพระราชทานทุนให้นัก
วิทยาศาสตร์ และจะเสด็จมาที่คณะที่เฮียหงวนเรียนด้วย แต่มากกว่านั้นคือเฮียหงวนต้องรับเสด็จด้วย

แม่ : แล้วทำไมต้องเป็นเราหล่ะ คนไทยคนอื่นหล่ะ
เฮียหงวน: ไม่มีอ่ะ มีคนไทยเรียนคณะนี้คนเดียว
แม่ :แล้วต้องทำตัวยังไงอ่ะ (รู้สึกตื่นเต้นแทน)
เฮียหงวน: เค้าให้แค่ยืนต้อนรับที่ห้องสมุดเท่านั้น บทบาทนิดเดียว 55
แม่ :..ก็ยังดี เดี๋ยวรอดูทีวีนะ
เฮียหงวน: อาจจะไม่ทันเห็นนะแม่ 55

วันเสด็จจริง งานเข้าเลย

ลูกเล่า😃

ท่านทรงซักถาม ทำอะไรมาก่อน มาเรียนอะไร เรียนกี่ปี สั่นไปหมดเลยแม่ คำราชาศัพท์ที่ท่องมาลืมหมดเลย..
ทรงเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวเป็นล้นพ้น 
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม.

https://www.smile-lee.com

เรื่องกำลังดัง