ชีวิตที่ไร้ทิศทาง

Cr.วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา Harvard 4.30 A.M.

เรื่องกำลังดัง