พฤศจิกายน 20, 2565
 Lantang Valley Treks อยากเล่า. ●วันที่สาม เป็นวันเริ่มออกเดินเทรค ระยะทางประมาณ 11 กม. เริ่มเดินจากหมู่บ้านที่พักคืนแรก ซึ่งอยู่ที่ความสูง ...Read More
พฤศจิกายน 19, 2565
Lantang Valley Trek. Nepal อยากเล่า ●วันที่สอง ออกเดินทางจากโรงแรมไปหมู่บ้าน Syabru Bensi ระยะทางแค่ 45 กม. แต่ใช้เวลานั่งรถ 7-8 ชั่วโมง เพร...Read More
พฤศจิกายน 19, 2565
Langtang Valley Trek อยากเล่า.. Day1 Kathmandu. Nepal ●ช่วงเดือนตุลา-ประมาณพฤษภาคม จะเป็นฤดูเริ่มเดินเทรคในเนปาล หลังจากนั้นจะเป็นช่วงมรสุม...Read More

เรื่องกำลังดัง