เรื่องราวมากมาย

อิ่มเอมกับการเดินทางแล้ว ยังอยากเป็นคนเล่าเรื่องผ่านรูปภาพและตัวหน้งสือ แชร์ประสบการณ์ที่ได้พบเห็นด้วยตนเอง จากการเดินทางของคนที่ใช้ชีวิตธรรมดาเรียบง่าย เดินทางแบบ Economy ก็สามารถไปยังจุดหมายเดียวกันกับคนนั่งเครื่องบินส่วนตัว

เรื่องกำลังดัง